Privātuma politika

SIA “Tirdzniecības nams “Kurši” Privātuma politika

 

Lejupielādēt šeit

 

Apmeklējot un izmantojot kurshi.lv sniegtās iespējas, Pircēja personas dati tiks apstrādāti atbilstoši šeit aprakstītajiem Pircēja personas datu apstrādes noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu (cookies) izmantošanas veidiem, ja vien Pircēja pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes.

1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1.1. kurshi.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā Pārdevējs var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

 • iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
 • netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pilnveidotu  kurshi.lv darbību un pārraudzītu kurshi.lv izmantošanu).

1.2. Pircēju personas datus Pārdevējs apstrādā, ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi.

1.3. Iegādājoties piedāvātās preces un pakalpojumus vai izmantojot Klientu kartes sniegtās priekšrocības, Pircēja Pārdevējam sniegtie personas dati var tikt reģistrēti, ievadīti, glabāti, sistematizēti, izmantoti un apstrādāti tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams šādiem mērķiem:

 • dalībai Klientu lojalitātes programmā,
 • Pircēju identificēšanai un uzskaitei,
 • komerciālo paziņojumu sūtīšanai (tikai saskaņā ar Pircēja atsevišķi doto piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai, ja tāda nepieciešama atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu prasībām);
 • citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).

1.4. Pārdevējs nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Pārdevējam var būt nepieciešams nodot Pircēju personas datus saviem partneriem, kas nodrošina preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

1.5. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajās situācijās Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi: ofiss@kurshi.lv.

1.6. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības.

2. SĪKDATNES (cookies)

2.1. kurshi.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes kurshi.lv plašākas izmantošanas iespējas.

2.2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

2.3. Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:

 • Sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz sesijas beigām, tīmekļa vietnes atstāšanai vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;
 • Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī uz laiku, kas noteikts sīkfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos iestatījumus un personalizētu saskarni;
 • Trešās puses sīkdatnes ļauj iegūt informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un, lai nodrošinātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.

2.4. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (Pircēju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

 • kurshi.lv pielāgošanai lietotāju (Pircēju) vēlmēm,
 • kurshi.lv izmantošanas pilnveidošanai,
 • reklāmas un mārketinga pilnveidošanas nolūkos, balstoties uz Pircēja interesi par precēm vai pakalpojumiem,
 • statistikas veidošanai par kurshi.lv apmeklētāju skaitu.

3. KOMERCIĀLIE PAZIŅOJUMI (PIEDĀVĀJUMI)

3.1. Komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai, vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese).

3.2. Lai sniegtu informāciju par SIA “Tirdzniecības nams “Kurši” veikalos piedāvātājiem precēm un pakalpojumiem, akcijām, un citām aktivitātēm, Pārdevējs piedāvā nosūtīt Pircējam e-pasta paziņojumus.

3.3. Izmantojot kurshi.lv, Pircējs var pieteikties (dod savu piekrišanu) komerciālo paziņojumu saņemšanai, vai arī atteikties no tiem. Gadījumos, kad Pircējs nevēlas saņemt komerciālus paziņojumus, viņam nav jāatzīmē attiecīgā izvēle reģistrējoties kurshi.lv vietnē.

3.4. Pircējs var atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas vai aizliegt izmantot viņa kontaktinformāciju (personas datus) tiešās pārdošanas nolūkos, informējot par to Pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi: ofiss@kurshi.lv.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Piekrišana un Privātumu politikas izmaiņas

4.1.1. Piedaloties SIA “Tirdzniecības nams “Kurši aktivitātēs, Pircējs apliecina, ka apzinās Privātuma politikas noteikumus. Ja Pircēju neapmierina Privātuma politika, Pārdevējs lūdz Pircēju neiesniegt personisku informāciju kurshi.lv.

4.1.2. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot kurshi.lv sadaļā “Privbātuma politika. Pircējam ir pienākums pirms katra kurshi.lv apmeklējuma iepazīties ar Privātuma politiku, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt Privātuma politiku pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

4.2. Jurisdikcija

4.2.1. Pārdevējs saglabā tiesības izpaust Pircēju personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un gadījumos, kad izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu Pārdevēja tiesības, un/vai pakļaujoties tiesībsargājošo institūciju likumīgajām prasībām.

4.2.2. Tīmekļa lapas kurshi.lv darbību regulē un šai Privātuma politikai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

4.3. Informācijas apmaiņa

4.3.1. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti kurshi.lv sadaļā “Par uzņēmumu”

 

Nepieciešama konsultācija?

Privāto projektu konsultants palīdzēs!